Laserové gravírovaní textur a dezénů

Laserové gravírování pomocí laserového paprsku představuje dokonalé vytvoření gravírované plochy po technické a také po estetické stránce. Touto moderní laserovou technologií, která je založena na odpaření materiálu pomocí laserového paprsku, lze vytvářen nejen jemné reliéfy, ale také reliéfy s hloubkou v řádu mm.

Podle složitosti motivu lze rozlišit 2D gravírování, kdy je rytina v jedné konstantní hloubce a 2,5D gravírování, kdy je možné vytvořit víceúrovňový motiv. Speciální technologií laserového gravírování je laserové texturování, neboli tvorba dezénu. Dezén úzce souvisí s designem výrobku. Tedy jeho vnímání okem či hmatem. Zjednodušeně řečeno dezénem je myšleno přenesení textury - tj. zajímavého nebo pro omak příjemného vzoru - motivu na povrch stěn lisovacích nebo vstřikovacích forem, razidel na povrch finálního výrobku atd.

Za pomocí našich strojů a použitého softwaru nabízíme tuto technologii obrábění. Maximální velikost plochy,kterou jsme schopni obrábět je 110x110 mm.

Chcete více informací? Napište nám: